tirsdag 13. oktober 2015

IRENE OG SPEKULATORIET

 

IRENE NYGÅRDSVIK!
Hun brøt med doktorgradsstudier ved NHH i 2005 og startet Spekulatoriet - et sted for utforskning og utvikling av nye tanker  innen innovasjon,  økonomisk filosofi og praksis, dialog og kommunikasjon. Hun sitter i forskjellige styrer innen kunst og næringsliv, og gjør ulike prosjekter på tvers av ulike miljøer. Satt tidligere i Norges nasjonale omdømmekomite under Jonas Gahr Støre 2007-2011, har holdt kurs i dialog/kommunikasjon i flere år ved NHH. Holder foredrag/seminarer innen akademia/privat og off sektor. Nå er hun klar for helgens messe - både med egen stand hvor strikk står i sentrum, og med et nydelig og ærlig foredrag på messescenen søndag 18. oktober.

Foredraget har tittel "Hjemmets stemning". Hun beskriver det slik:
"Et hjems stemning påvirkes av hvordan det er innredet , men også hvordan vi har det vi som bor der. Hun ønsker velkommen til et befriende foredrag i bilder og tekst i fri flyt mellom det interiørmessige og det relasjonelle. Foredraget like aktuelt for de som bor alene som for de som bor sammen med andre". 


Nylig lanserte Irene boken "Mot et fritt uttrykk -"rad for rad - ord for ord". Dette er en bok som i tekst og bilder viser veien mot et fritt uttrykk både i det å strikke uten oppskrift og slippe skaperlysten løs, men og om å utvikle et fritt uttrykk ord for ord når det gjelder livet på godt og vondt, å ha plass til hele bredden av hva et liv kan innebære. Boken er selvsagt tilgjengelig på messen.
 
Sist men ikke minst, ta en titt hos Irene hjemme!
Her er link til en reportasje som Aftenposten bolig nylig publiserte:http://www.aftenposten.no/bolig/Droppet-loftet-siden-hele-familien-er-hoye-mennesker-609388_1.snd,
 
Vi gleder oss Irene!

 
 
 
 

 

Ingen kommentarer: